HVA SKJER

Vi har samlinger på Hjertehuset hver onsdag kl. 19. En onsdag i måneden har vi lovsangs- og tilbedelseskvelder, mens de andre onsdagene har vi bønn og lovsang.

BØNN OG LOVSANG


Guds hjerte for:

- deg
- Notodden og Telemark
- Norge

Mars 2023

Onsdag 8. mars kl. 19: 

Eivind og Merethe Arnevåg fra Oase Bønnehus er med å deler på samlingen.

Onsdag 15. mars kl. 19:

Bønn og lovsang.

Onsdag 22. mars kl. 19:

Vi får besøk fra "Jesus2Europa" som er med å deler på samlingen. 

Onsdag 29. mars kl. 19:

Bønn og lovsang


INNFOR HANS ANSIKT


Dette er kvelder med lovsang og tilbedelse. Vi lengter etter mer av Guds nærvær, og ønsker å takke, lovsynge og velsigne Han. Disse kveldene deler vi også nattverd sammen. 

Neste samling:

Dato kommer

Derek Prince skriver i en av sine bøker:

"Her er to adgangsnivå. Først, gjennom Guds porter, og så gjennom hans forgårder. Salmisten indikerer at det er takksigelse som bringer oss gjennom portene, men lovprisning bringer oss inn i forgårdene. Dette er også vakkert illustrert hos Jesaja, hvor profeten sier til Guds folk:

"Ingen skal høre mer om vold i ditt land,
om herjing og ødeleggelse
innenfor dine grenser.
Du skal kalle murene dine Frelse
og portene dine Lovsang." (Jes 60,18)

Gud bor på et sted preget av perfekt fred og stillhet. Ikke bare at det ikke finnes noe vold eller ødeleggelse, men her er det ikke engang noen lyd av vold eller ødeleggelse. Men merk deg veien inn til denne adgangen: Alle portene fører inntil lovprisning. Med andre ord, den eneste veien inn til stedet for Guds nærvær og bolig er gjennom lovprisning. Uten lovprisning har vi ikke adgang til de ytre forgårder."

LOVSANGSKVELD 

"The Altar"

m/Rhonda og Tommy Mathisen

Kom og opplev en kveld i Guds nærvær og kraft.

Dette er bønn og lovsangskvelder for deg som ønsker å være i Herrens nærhet over tid og søke Hans ansikt.

Neste samlinger:

11. mars kl. 18: Altar Gathering Oslo - Søndre Skøyen Kapell